x
Uprzejmie informujemy o zmianie polityki prywatności zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka prywatności:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Nazwa Firmy z siedzibą w Miasto, ul. Ulica, kod pocztowy Kod pocztowy, adres e-mail: email, tel. numer telefonu

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej Strona jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Nazwa Firmy z siedzibą w Miasto, to: adres korespondencyjny ul. Ulica, Kod pocztowy, Miasto, adres e-mail:email, tel. numer telefonu, formularz kontaktowy dostępny na stronie Strona, infolinia numer telefonu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej


Prawa użytkownika strony internetowej:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.


Polityka cookies:

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celach technicznych, reklamowych, statystycznych oraz by dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

Można je podzielić na cookies niezbędne, czyli takie, bez których Serwis nie może funkcjonować poprawnie, cookies dotyczące personalizacji, potrzebne, by zapisać ustawienia i preferencje Użytkowników, oraz cookies dotyczące optymalizacji reklam, które zbierają informacje na temat reklam wyświetlanych Użytkownikowi oraz mogą służyć do tworzenia Twojego profilu.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące wszystkich powyższych plików cookies.

Możesz przejść do korzystania z Serwisu wybierając "Akceptuję"

Zakres usług

Adwokat Edyta Świderska świadczy pomoc prawną w postaci udzielenia porad prawnych, reprezentowania przed sądami, organami ścigania, urzędami i innymi instytucjami na każdym etapie postępowania osobom fizycznym, osobom prawnym i podmiotom gospodarczym. Przedmiotem działalności kancelarii jest prowadzenie spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i prawa spadkowego oraz spraw karnych.

Prawo rodzinne:

 • rozwód
 • alimenty
 • władza rodzicielska
 • alimenty
 • kontakty z dziećmi
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
 • sposób korzystania ze wspólnego mieszkania
 • podział majątku wspólnego

 

Prawo cywilne:

 • o zapłatę
 • sprawy „frankowe”
 • sprzeciw od nakazu zapłaty
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • odszkodowania, wypadki komunikacyjne
 • asiedzenie nieruchomości
 • zniesienie współwłasności
 • eksmisję

Prawo karne:

 • obrona osób podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz postępowaniu sądowym
 • sporządzanie pism procesowych, apelacji, zażaleń i wniosków
 • udzielenie przerwy w wykonaniu kary
 • zawieszenia wykonania kary
 • odroczenia wykonania kar
 • dozór elektroniczny
 • wyrok łączny
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych
 • przygotowanie prywatnego aktu oskarżenia i popieranie go przed sądem

 

Prado spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • zachowek
 • dział spadku
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia
 • stwierdzenie nieważności testamentu

 

Prawo handlowe:

 • sporządzanie projektów umów spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki zoo, spółki akcyjnej
 • pomoc w przeprowadzeniu procesu rejestracji spółek, stowarzyszeń, fundacji, a także likwidacji

 

Prawo pracy:

 • odszkodowanie
 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy
 • mobbing

 

Adwokat udzielając pomocy prawnej zachowuje w tajemnicy wszystkie informacje, które uzyskuje w związku z prowadzeniem sprawy.